Ca khúc: Tình Đầu Tình Cuối (Tác giả: Trần Thiện Thanh)