Ca khúc: Và Con Tim Đã Vui Trở Lại (Tác giả: Đức Huy)